Available courses

Placeholder for H5P-materiale som "provider".

    PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling eller Seminar og Analyse. PISA-kurset krever 10 timers arbeidsinnsats pr uke den tida det varer – totalt 50 timer.